جذب کاربر

ریتین با ارایه سرویس پیام خودکار و دسته بندی های متعدد کاربران امکان تعریف انواع پیام ها را براساس رفتار مشتری و بازدیدکننده برای کسب و کارها امکان پذیر می‌باشد

جذب کاربر

هدف‌گیری مخاطب

سرنخ ها و کاربران را بر اساس رخدادها ، نشست ها یا قابلیت های استفاده شده هدف‌گیری کنید

ردیابی افراد

همه‌ی کارهایی را که مشتریان درون سیستم شما انجام می‌دهند و نمی‌دهند را ردیابی کنید

گروه‌بندی

گروه های زنده از سرنخ ها و کاربران بر اساس رفتارشان بسازید و ذخیره کنید

گروه‌بندی

گروه‌بندی کن

پیام‌ها را بر اساس زمان و رفتار هدفمند کنید


پیام‌های خودکار

پیام های خودکار به سرنخ ها و کاربران بر اساس رفتارشان بفرستید

پیام های ایمیل

کاربران را با ارسال ایمیل های دستی و خودکار وارد جرخه کنید

پیام‌های گفت‌وگو

این پیام ها بهترین گزینه برای شروع مکالمه با سرنخ ها و کاربران هستند

پیام‌های یادداشت

این پیام ها بهترین گزینه برای فرستادن پیشنهاد‌ها و یا مشوق می‌باشد

پیام‌های دستی

پیام‌های مهم و حساس به زمان برای سرنخ ها و کاربران بفرستید

پیام‌های خودکار بازدیدکننده

بازدیدکنندگان خود را بر اساس فعالیتشان درگیر کنید

پیام‌های درون برنامه‌ایی

پیام‌های مهم و حساس به زمان برای سرنخ ها و کاربران بفرستید

ویرایشگر پیام

به راحتی و بدون نیاز به برنامه نویس ، ایمیل و پیام‌های درون برنامه‌ایی شخصی سازی شده بفرستید

پیام های دستی و خودکار بفرستید

بفرست

پیام های دستی و خودکار بفرستید


آمار پیام‌ها

با دیدن بازدیدها ، کلیک ها و پاسخ‌ها کارایی پیام‌ها را ارزیابی کنید

دید بهتر

ببینید پیام‌ها چگونه عمل می‌کنند و آیا طبق انتظار فرستاده می‌شوند

خروجی CSV

اطلاعات مربوط به کارایی پیام‌های فرستاده شده را در یک فایل خروجی بگیرید

کارایی پیام‌های خود را افزایش دهید

بهینه کن

کارایی پیام‌های خود را افزایش دهید

ریتین یک سرویس آنلاین گفتگو و ارتباط آنلاین با مشتریان می باشد که به شما کمک می کند که با مشتریان خود گفتگوی آنلاین داشته باشید، مشتریان خود را بشناسید و مدام آنها را پیگیری نمایید. ریتین با جمع آوری رفتار مشتری و برقراری ارتباط مستقیم و آنلاین با آنها به کسب و کار ها امکان افزایش فروش خود را می دهد